Het Stadsmuseun Doetinchem en Kunstuitleen Stadsmuseum hechten belang aan kunst- en erfgoededucatie. Net als kunstenaars kijken kinderen met bijzondere ogen naar de werkelijkheid. Kijk hieronder naar de inspirende educatieprogramma's die worden aangeboden.

Educatie


 

Begin 2018 start het Stadsmuseum Doetinchem met twee nieuwe educatieve projecten voor het basisonderwijs:

Voor de groepen 7 en 8 is het project “Om niet te vergeten” ontwikkeld. 

Voor de groepen 5 en 6 is een les ontwikkeld, die gaat over "Kunstschatten".

 

“Om niet te vergeten, WOII”

Rode draad van dit project  is het thema: ‘keuzes maken’. Tijdens de oorlog hadden burgers te maken met een onbetrouwbare overheid. Hierdoor werden mensen aan hun eigen lot overgelaten. Vanuit dat perspectief onderzoeken de leerlingen wat zij zouden doen als ze voor verschillende keuzes komen te staan. Tijdens de museumles van 1,5 uur gaan de leerlingen aan de slag met verschillende dilemma’s en Doetinchemse verhalen.

 

Aan de hand van voorwerpen leren de leerlingen een aantal Doetinchemse kinderen kennen en hun verhaal tijdens de bombardementen. Of ze moeten in overleg met elkaar, bepalen wat belangrijk is mee te nemen tijdens een evacuatie. Je iPhone of misschien toch een warme deken?
 

Educatie


Praktische informatie
Tijdstip:    In overleg.

Kosten:    € 75,00 per klas (bij kleinere groepen hanteren we een ander tarief)
Bijzonderheden:  aanmelden uiterlijk 2 weken voor gewenste datum en tenminste 4 begeleiders van uw school

 

Nieuwe educatieve les ‘Kunstschatten’

Het project ‘Kunstschatten’ staat garant voor een inspirerend en onvergetelijk museumbezoek voor kinderen uit de middenbouw. Door samen te kijken en te filosoferen ontdekken ze meer over kunstwerken, maar ook over elkaar. Want iedereen kijkt anders en heeft andere associaties.

Rode draad van dit project  is zeer gevarieerd: kijken, onderzoeken, filosoferen, zelf tekenen, communiceren en naar elkaar luisteren. Kortom overleggen met elkaar.

Korte omschrijving van de les :

Een van de bijzondere dingen van kunst is dat je soms geen idee hebt wat je ziet of hoort. Daarom moet je vaak nog een keer kijken. En nog eens. Of anders. Kunst prikkelt niet alleen kijkgewoontes, maar ook allerlei verwachtingen en je opvattingen over wat de moeite waard is. Filosoferen over kunst is interessant en soms ook grappig en verwarrend. Het project Kunstschatten staat garant voor een inspirerend en onvergetelijk museumbezoek voor kinderen uit groep 5 en 6. Door samen te kijken en te filosoferen ontdekken ze meer over kunstwerken, maar ook over elkaar. Want iedereen kijkt anders en heeft andere associaties.

kunstschatten-2

Werkvorm:

We beginnen met de hele groep in één van de zalen waarbij ze uitleg krijgen over de gang van zaken. Daarna wordt de groep wordt in kleine groepjes opgedeeld en gaan de leerlingen samen aan de slag. Met verschillende onderdelen op diverse plaatsten in het museum.

 

De museumles bestaat uit 4 onderdelen :

Onderdeel 1: Filosoferen over 2 schilderijen.

Onderdeel 2: Samen bespreken van een schilderij of een driedimensionaal  kunstwerk.

Onderdeel 3: Tekenen. De leerlingen zien de achterkant van het schilderij. De vrijwilliger vertelt wat zij/hij ziet en de leerlingen tekenen dat na.

Onderdeel  4: Het groepje leerlingen kiest een kunstwerk uit een kleine collectie en schrijft een verhaal. Wat vertelt dit kunstwerk ons? De leerlingen overleggen hierover met elkaar .

 

kunstschatten-3

Voorbereiding op school:

Op de site Reizen in de Tijd, onder thema 7: Kunstschatten is een voorbereidende les te vinden. De benodigde materialen zijn hier te downloaden. De les bereidt de leerlingen voor op het museumbezoek.

 

Praktische informatie

    Duur les:         ca. 1½ uur

    Tijdstip:           in overleg

    Kosten:           € 75,00 per klas(bij kleinere groepen hanteren we een ander tarief)

    Kerndoelen:    2, 3, 8, 9, 37, 54, 55, 56

 

Bijzonderheden:  * aanmelden uiterlijk 2 weken voor gewenste datum                         
                            * tenminste 4 begeleiders van uw school

 

Deze les is ontwikkeld voor groep 5/6 basisonderwijs, maar kan ook voor  groep 7 en 8 gebruikt worden.
  

 

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u interesse gekregen neem dan gerust contact op via info@stadsmuseumdoetinchem.nl . Wij geven u graag extra informatie.